Ceník

Ceník prostor
NABÍDKA PROSTOR
ceny bez DPH
Prostor cena za 1 hodinu Cena celý den
Malý salonek 500,- 4 000,-
Velký salonek 600,- 4 500,-
Salonek Hotel Arena 500,- 4 000,-
VIP sál 4 000,- 27 000,-
ČS Klub - Individuální cena
Home Credit Arena - Individuální cena
Salónek Restaurace Stadion - Individuální cena
Ceník vybavení
NABÍDKA VYBAVENÍ
ceny bez DPH
Notebook 1 500,-
Flipchart 300,-
Ozvučení 2 000,-
Projektor + plátno 2000,-
Storno podmínky

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení akce do 15 dnů před
uskutečněním akce.


2. Při zrušení akce 14–7 dnů před jejím konáním bude jako storno poplatek účtováno 30 % z
celkové ceny.


3. Při zrušení akce 6–3 dny před jejím konáním bude jako storno poplatek účtováno 50 % z celkové
ceny.


4. Při zrušení akce 2–1 den před jejím konáním nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek
účtováno 100 % z celkové ceny.


5. Stornopoplatek je smluvní pokutou.


V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (vyšší moc, živelná pohroma) se storno
poplatek neúčtuje.

Spolupracovali s námi
Souhlasím
###message